X-Posure

grOEPSEXPO/GROUP EXPO elke dag/EVERY DAY 18.00 - 00.00

In X-posure geven een eclectische groep kunstenaars zich bloot. Een introspectieve tocht door de kronkelende hersenspinsels van queer creatives die de krachten bundelen in een zinnenprikkelende tentoonstelling.

In X-posure an international group of artists expose themselves. An introspective journey through the fantasies of queer creatives, who join forces in a titillating exhibition.

Doing Her

Valerie reding, Zwitserland | swıtzerland

fotografie | photography

Ik wou mijn seks altijd al als iets productiefs beschouwen: de act van creatie bevrijden van het natuurlijke, en al mijn queere broers en zusters betrekken in het aloude verhaal van hoe we het universum tot stand hebben geneukt.

HOUSE OF KILLING feat Esben Holk is in 2017 afgestudeerd aan de Academie voor kunst in design in Bergen, Noorwegen. De focus van Esben’s werk ligt op creatief coderen, browser-gebaseerde ervaringen en performatieve strategieën. In het licht van de afwezigheid van ontologische densiteit in het materiële en denkbeeldige bestaan van geconstrueerde entiteiten, zoals het queere, onderzoekt Esben de agiliteit van de voorgestelde grenzen die zulke objecten definiëren. Essentialistische vooronderstellingen en establishments moeten afgebroken worden.

All I ever wanted was to think of my sex as productive: to liberate the act of creation from the burden of the natural, and engage all my queer siblings in the ancient tale of how we fucked the universe into existence.

HOUSE OF KILLING feat Esben Holk graduated from the Bergen Academy of Art and Design in 2017, and focuses on creative coding, browser-based experiences and performative strategies. Concerned with the absence of ontological density in the material and notional existence of produced entities, such as the queer, Esben has been researching the agility of the proposed borders that define such objects.

www.houseofkilling.net

Erotıc botanıcal discoveries

Elske van Lonkhuyzen, België | Belgium

video installation

Bloemen die zich voorzichtig openen, tere knoppen, ferme stampers, vochtige aarde. Niets zo suggestief als een plantengids. De Erotic Botanical Discoveries tonen het onstuimige, hitsige huwelijk tussen planten en poëzie. Niet door te schrijven maar juist door te schrappen legt Elske van Lonkhuijzen de verborgen spanning tussen de opgewonden ritselende bladeren/bladzijden bloot.

Elske van Lonkhuyzen (1984) woont in Antwerpen. Ze schrijft levensverhalen en ultrakort, vrolijk proza. Daarbij experimenteert ze graag met vorm. Zo maakte ze een haikukaraoke- installatie, een familie-adventskalender en een museumcatalogus van al haar korte broeken. Elske is maker bij De Nieuw Oost. Ze heeft geen groene vingers.

Flowers that open gently, delicate buds, firm pistils, moist soil. Nothing as suggestive as a plant guide. The Erotic Botanical Discoveries show the boisterous, horny marriage between plants and poetry. Not by writing but by deleting text does Elske van Lonkhuijzen expose the hidden tension between the excitedly rustling pages/leaves.

Elske van Lonkhuyzen (1984) lives in Antwerp. She writes life stories en super short, cheerful prose. When doing so, she likes to experiment with form. She made a haiku karaoke installation, a family advent calendar and a museum catalog of all her shorts. Elske is a writer at De Nieuw Oost. She doesn’t have a green thumb.

wodkanademosterd.com/

Forest porn

alan tod, Frankrijk | France

illustratie | illustration

“De forest art esthetiek opent nieuwe geestestoestanden waar plantaardige intelligentie onze perceptie van de realiteit, schoonheid, en het leven uitdagen”.

De reeks forest porn gaat over mijn diepe relatie met planten. Ik heb me voor het eerst in het bos afgetrokken toen ik 14 was. Het was warm, in augustus. Ik was op mijn fiets onderweg toen ik een stukje bos zag, langs de weg. De koelte van die plek vond ik onmiddellijk aantrekkelijk. Toon ik in de bosjes zat, kon ik me niet lange inhouden: er was een aanwezigheid die me gewoon opwond. Toen ik klaarkwam en mijn sperma de grond raakte, voelde ik dat het bos met me gevreeën had. Deze reeks tekeningen gaat over mijn zeer intieme gevoelens over de natuur. We zijn allemaal deel van hetzelfde, en liefde verbindt ons allemaal.

Alan Tod is een bos-kunstenaar. Als een ambassadeur is hij er om van het bos een kunstwerk te maken. FOREST ART produceert bos, vruchtbare bodem, organische installaties, levende sculpturen, levende verhalen, visuals, collectieve performances en lobby. Be aware, wees gewaarschuwd/vanaf nu weet je, bos is kunst!

“The forest art aesthetic opens new states of mind where vegetal intelligence is challenging our perception of reality, beauty and life”. The forest porn series is about my deep relationship with plants. The first time I wanked off in the forest I was 14 years old. It was hot, it was the month of August. I was riding my bike when I saw a little wood on the side of the road. The freshness of the place immediately attracted me. Once I was under the bushes and the little trees, I could not hold myself anymore. There was this presence that excited me. When I came and the sperm fell on to the ground I felt that the forest had just made love with me. This series of drawings is about my very intimate feelings about nature; that we are all part of the same thing, and love unites us all.

Alan Tod is a forest artist. As an ambassador, he is here to make the forest a piece of Art. FOREST ART produces forest, fertile soils, organic installations, alive sculptures, alive stories, visuals, conferences, collective performances and lobby. Be aware, Forest is art !”

alantod.com

More Than a body

randomagus, spanje | spaın

collage

“For the ones who are not included (sorry)”

Vanaf het moment dat ik ben beginnen fotograferen concentreerde ik me op de mensen die mij omgeven. Deze beelden zijn het startpunt van mijn werk. Het beeld als een persoonlijk document heeft me altijd al gefascineerd. In mijn reeks “Personal Collection” verken ik de concepten tijd en herinnering onder vrienden en in relaties, en hoe de concepten doorheen de jaren veranderen. Als fotograaf laat ik het publiek in mijn eigen intieme wereld binnen, zonder er zelf deel van uit te maken. Mijn aanwezigheid is die van een voyeur, en mijn beelden representeren momenten van verbinding met mijn subject. Intimiteit tussen lovers en vrienden wordt vaak privé gedeeld, afgeschermd van de blik van outsiders—maar hou ervan om al dit te tonen. Zachte en tedere momenten worden op een ruwe en explosieve manier afgebeeld. Ik fotografeer altijd op 35mm kleuren film, met twee verschillende camera’s. De snapshot esthetiek contrasteert met de trage sfeer van analoge fotografie. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar analoog fotograferen, omdat het concept herinnering zich beter vertaalt op film.

Dinaya Waeyaert (1989) is een 35mm film fotografe uit Gent.

The snapshot esthetics stands in contrast with the slow ambiance of analogue photography. I will always choose to photograph analogue, because the concept of memory translates himself better on film. The viewers will experience a timeless feeling and hopefully relate to the images. During past years I made a lot of daily life images that have been put into a personal archive. This collection about altering relationships between a group of people, is continuously growing and strengthens itself by a high quantity of pictures.

Dinaya Waeyaert (1989) is a Ghent based 35mm film photographer.

randomagus.com

The Dream of the gırl dıver

samuel bester, frankrıjk | france

video-installatie | video installation

Ugemfo is een queer textielkunstenaar uit Turkije.

A queer textile maker from Turkey.

www.instagram.com/ugemfo

GRATIS / FOR FREE