7 WAYS TO


expo EVERY DAY

18.00 - 00.00

Strangelove is altijd op zoek naar de meest gepassioneerde expo-ervaring en dit jaar stellen we de bekroonde mode-ontwerper/kunstenaar Tom van der Borght voor. Door het uitrekken van de kritieke en existentiele mogelijkheden van deze 2 disciplines, biedt ‘7 WAYS TO’ een tentoonstelling van provocatieve en grensverleggende mode-elementen en hedendaagse artistieke statements.

“Wat doen paarden als ze in gevaar zijn?

Ze rennen.

Dat noem je instinct.”

7 MANIEREN OM je voor te stellen dat je een pony bent

7 MANIEREN OM te dansen op Goa trance

7 MANIEREN OM je moeder in een superheld te transformeren

7 MANIEREN OM een sekte te beginnen met je kat als sekte-leider

7 MANIEREN OM dingen te doen waarvan je eigenlijk niet weet hoe je ze moet doen

7 MANIEREN OM alles te zien, met name het onzichtbare

7 MANIEREN OM een fout te omarmen

7 MANIEREN OM kleurenblind te zijn

7 MANIEREN OM te eten, slapen, ademen, leven vanuit een queer standpunt

7 MANIEREN OM een psychopaat te overleven

7 MANIEREN OM te leven met een lichaam dat steeds verder aftakelt.

7 MANIEREN OM een publiek te ontroeren

7 MANIEREN OM een modeshow te doen

7 MANIEREN OM radicale keuzes te maken

7 MANIEREN OM verliefd te worden op geel

7 MANIEREN OM normaliteit in vraag te stellen

Tom van der Borght is een transdisciplinaire kunstenaar die flirt met de grenzen van mode, beeldende kunst, illustraties, stop-motion video en performance. In zijn doorlopende artistieke onderzoeksproces daagt hij normativiteit uit. Hij is zelf queer en invalide en daarom behoort intersectionaliteit tot de kern van zijn werk.

 

Strangelove is searching the most passionate exhibition experience in fashion and art this year with award-winning fashion designer-artist Tom Van der Borght. By stretching the critical and existential capabilities of these two disciplines, “7 WAYS TO” offers an exhibition of provocative and cutting edge fashion design elements with contemporary artistic statements.

“ What do horses do when they encounter danger? They run. That’s called instinct.”

7 WAYS TO imagine you are a pony 7 WAYS TO dance on Goa trance 7 WAYS TO transform your mother into a superhero 7 WAYS TO create a cult with your pet as the cult leader 7 WAYS TO do things you actually don’t know how to do 7 WAYS TO visualize everything, especially the invisible 7 WAYS TO embrace errors 7 WAYS TO be colorblind 7 WAYS TO eat sleep breath live life from a queer point of view 7 WAYS TO survive a psychopath 7 WAYS TO live with a body that progressively collapses 7 WAYS TO move an audience 7 WAYS TO do a fashion show 7 WAYS TO make radical choices 7 WAYS TO fall in love with yellow 7 WAYS TO question normality

Tom Van der Borght is a transdisciplinary artist flirting with the boundaries of fashion, visual arts, illustration, stop-motion video and performance. In his ongoing artistic research process he goes on a quest to challenge normativity. Being queer and disabled himself, intersectionality is at the core of his work.

tomvanderborght.com