Somatic DJing for Horizontal People


music performance

frı 07.06

20.00- 22.30

SOMATIC DJ'ING FOR HORIZONTAL PEOPLE ging op Maerzmusik 2016 in de Long Now in premiere, en is sindsdien op een leuke, gemoedelijke tour op geweldige plekken.

SOMATIC DJ'ING FOR HORIZONTAL PEOPLE is een praktijk en een onderzoeks-methode - in die zin is het geen stuk, maar eerder een werk in uitvoering dat publiek gedeeld wordt. Het houdt verband met mijn onafgebroken onderzoek naar liefde als studie/studie als zorg en queere praktijken omtrent (niet-seksuele) collectieve intimiteit en zorg.

Daniela Bershan a.k.a. DJ Baba Electronica (DE/IL) is een visuele kunstenaar, DJ, activist en onderzoeker die je best kan beschrijven als media-vagebond en stoutmoedige staalnemer. In haar werk --dat rijkt van sculpturen en performance tot sociale organisaties en muziek-- conceptualiseert zijn niet alleen maar de eigenschappen van haar materialen, maar met en door hen ook de vaardigheden en objecten waarmee ze kunnen worden begrepen. Al verzamelend dissecteert ze choreografieën en partituren om tastbaar te maken hoe deze werken; ze is begaan met het creëren en circuleren van queering tools. Het creëren van objecten, situaties, materiële processen, affectieve ontmoetingen, actieve studie, performance, remixen en choreografie zijn voor Daniela allemaal uitdrukking van processen rond zingeving en scheppen potentia-ruimtes voor erotische/aesthetische praktijken en non-monotoon denken. #DJsarelisteners

 

SOMATIC DJ'ING FOR HORIZONTAL PEOPLE has premiered at Maerzmusik 2016 in the Long Now and has since then had a nice, slow and steady tour in great places. CAVEMUSIC is a practice and a research tool - in this sense it is not a piece but rather an ongoing work process that is shared publicly. It connects to my continuous research on love as study/study as care and queer practices around (non-sexual) collective intimacy and care. Projects like ELSEWHERE & OTHERWISE that I am co-organizing icw Valentina Desideri since 6 years at Performing Arts Forum are part of this.

Daniela Bershan a.k.a. DJ Baba Electronica (DE/IL) is a visual artist, DJ, activist and researcher that can best be described as a media-vagabond and fearless sampler. In her work – ranging from sculpture and performance to social organization and music – she conceptualizes not just the characteristics of her materials but with and through them the skills and objects they can be read with. Sampling and being sampled she dissects choreographies and scores in order to make tangible how they operate; She is committed to create and circulate queering tools. For Daniela object-making, situations, material processes, affective encounters, active study, performance, remixing and choreography are all expressions of sense-making processes, compose potentia-spaces for erotic/aesthetic practices and nonmonotonic thinking. #DJsarelisteners

Reservation required - limited capacity!

Let us know: interzonevzw@gmail.com

danielabershan.com/